Nhìn lại mức tăng lương tối thiểu vùng qua các năm

Theo Laodong.vn

Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đồng thuận thông qua phương án tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1/7/2022 để báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.

Nhìn lại mức tăng lương tối thiểu vùng qua các năm - Ảnh 1