Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8/2013

Theo vneconomy.vn

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hết hạn hoạt động được đăng ký lại; doanh nghiệp bị giám sát tài chính đặc biệt trong 4 trường hợp, tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2013.

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8/2013
Từ ngày 1/8, các quy định mới về giao dịch điện tử sẽ được áp dụng trên thị trường chứng khoán. Nguồn: internet
Theo Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/8/2013, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập trước ngày 1/7/2006, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 170, có quyền thực hiện theo một trong hai cách, hoặc đăng ký lại để tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan.

Trong trường hợp không đăng ký lại thì doanh nghiệp tổ chức quản lý, hoạt động theo giấy phép đầu tư, điều lệ doanh nghiệp. Đối với những nội dung không quy định tại giấy phép đầu tư, điều lệ doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan.

Một nghị định quan trọng khác cũng có hiệu lực trong tháng 8, về nội dung giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước có hiệu lực từ 15/8/2013, trong đó quy định rõ 4 trường hợp doanh nghiệp bị giám sát tài chính đặc biệt: kinh doanh thua lỗ, có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vượt quá mức an toàn theo quy định; có số lỗ phát sinh từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên hoặc số lỗ lũy kế lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu; có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5 và báo cáo không đúng thực tế về tài chính, làm sai lệch lớn kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Cũng từ 1/8, Quyết định 1196 của Thủ tướng sẽ có hiệu lực, trong đó đáng chý ý là việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên, mức cho vay tối đa là 1,1 triệu đồng/tháng/người. So với quy định cũ, mức cho vay tối đa đã tăng thêm 100.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, theo Thông tư số 87/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8, trong đó quy định rõ các dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến là dịch vụ do các công ty chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư để mở tài khoản, đặt lệnh, đưa ra yêu cầu đối với các giao dịch chứng khoán, hoặc nhận kết quả giao dịch thông qua mạng Internet hoặc điện thoại.

Công ty chứng khoán phải trực tiếp cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư, không được ủy thác hoặc thuê các tổ chức không được phép khác thông qua hình thức thanh toán phí dịch vụ.

Bộ cũng yêu cầu các công ty chứng khoán phải công bố những rủi ro có liên quan trên “bản công bố rủi ro” trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty và trên phần mềm ứng dụng của khách hàng.

Trong lĩnh vực ngân hàng, Thông tư 13/2013 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng cũng điều chỉnh thời điểm thực hiện kiểm tra kỹ thuật và khởi tạo dữ liệu đầu ngày của hệ thống thanh toán liên ngân hàng từ 7h30 phút lên 8 giờ của ngày làm việc; thời điểm các đơn vị ngừng gửi lệnh thanh toán giá trị thấp là 16 giờ và ngừng gửi lệnh thanh toán giá trị cao là 17 giờ của ngày làm việc (quy định hiện nay lần lượt là 15 và 16 giờ). Quy định này áp dụng từ 30/8/2013.

Ngoài ra, một số chính sách, quy định khác như nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, quy định về điều kiện bán lẻ thuốc lá, quy định mới về công nhận bằng cấp nước ngoài, tiêu chuẩn xây dựng cửa hàng xăng dầu mới…cũng sẽ có hiệu lực trong tháng 8 này.