Những điểm mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội từ năm 2022

Theo nhandan.vn

Năm 2022 sẽ có nhiều sự thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội, lương hưu, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Những điểm mới về sự thay đổi này người lao động nên biết.

Những điểm mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội từ năm 2022 - Ảnh 1