Những đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

Từ ngày 1/7/2023, có 9 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng.

Cách tính lương của các nhóm này là lấy lương cơ sở nhân với hệ số, cộng với các loại phụ cấp.

Một người mới tốt nghiệp đại học, đi làm hưởng hệ số lương 2,34 thì sẽ hưởng mức lương là 2,34x1,8 triệu đồng bằng 4,212 triệu đồng.

Những đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023 - Ảnh 1

Theo baochinhphu.vn