Những hành động thiết thực bảo vệ môi trường

PV.

Môi trường hiện nay đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, đất,… đã và đang đe dọa tới cuộc sống của chúng ta. Chính vì vậy, mỗi tổ chức, cá nhân cần có những biện pháp, hành động thiết thực nhất để bảo vệ môi trường.

Những hành động thiết thực bảo vệ môi trường - Ảnh 1