Những hành động thiết thực bảo vệ môi trường

Những hành động thiết thực bảo vệ môi trường

Môi trường hiện nay đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, đất,… đã và đang đe dọa tới cuộc sống của chúng ta. Chính vì vậy, mỗi tổ chức, cá nhân cần có những biện pháp, hành động thiết thực nhất để bảo vệ môi trường.
Vietcombank hiện thực hóa các giá trị văn hóa thành hành động

Vietcombank hiện thực hóa các giá trị văn hóa thành hành động

Những năm qua, xây dựng văn hoá doanh nghiệp đã được Vietcombank gắn với mục tiêu, phương hướng và tầm nhìn chiến lược trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, từ đó hình thành những nét văn hoá đặc trưng tạo nên thương hiệu bản sắc, truyền thống riêng của Ngân hàng.
Đổi mới, sáng tạo, cải cách mạnh mẽ, quyết liệt hành động hơn nữa

Đổi mới, sáng tạo, cải cách mạnh mẽ, quyết liệt hành động hơn nữa

2020 là năm thành công nhất với sự đoàn kết "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương đồng", đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, tiền đồ to lớn và tốt đẹp như bây giờ. Trong khi nhiều nước rơi vào suy thoái thì Việt Nam là nước hiếm hoi duy trì tăng trưởng dương, dịch bệnh kiểm soát vững chắc, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thông tin truyền thông, công tác tuyên giáo đạt được hiệu quả.
Thủ tục bám theo hành động, thực hiện nhanh, ít tốn kém

Thủ tục bám theo hành động, thực hiện nhanh, ít tốn kém

TS. Nguyễn Đình Cung, thành viên Tổ tư vấn về kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ tư vấn về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nhận định các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh cần được tiến hành khẩn trương hơn, quyết liệt hơn và có quy mô lớn hơn.