Những kết quả ấn tượng của thị trường chứng khoán phái sinh sau 5 năm hoạt động

Thiết kế: Gia Hân

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, sau 5 năm đi vào hoạt động (2017-2022), thị trường chứng khoán phái sinh đã hoạt động một cách an toàn, hiệu quả và thông suốt, từng bước tăng trưởng ổn định, quy mô và thanh khoản thị trường có sự tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường thu hút sự tham gia ngày càng tích cực của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Những kết quả ấn tượng của thị trường chứng khoán phái sinh sau 5 năm hoạt động - Ảnh 1