Những quy định mới cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Công ty Luật PLF

(Tài chính) Luật Kinh doanh Bất động sản (BĐS) 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 quy định các nội dung mới mà các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các nhà đầu tư trong và ngoài nước cần lưu ý.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Những quy định mới cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 quy định các nội dung mới mà các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các nhà đầu tư trong và ngoài nước cần lưu ý.

Vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng

Theo Luật Kinh doanh BĐS 2014, vốn pháp định của doanh nghiệp bất động sản không thấp hơn 20 tỷ đồng trong khi quy định hiện hành về vốn pháp định là 6 tỷ đồng.

Do vậy, các doanh nghiệp bất động sản có vốn điều lệ ít hơn 20 tỷ đồng cần thực hiện những động thái cần thiết để tăng vốn điều lệ cho mục đích tuân thủ pháp luật.  

Những quy định đáng lưu ý về hợp đồng kinh doanh bất động sản

Luật Kinh doanh BĐS 2014 liệt kê và quy định những nội dung cơ bản, quyền và nghĩa vụ của các bên trong một số loại hợp đồng kinh doanh bất động sản chính, bao gồm hợp đồng mua, bán nhà công trình xây dựng; hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng; hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng; hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.   

Với những quy định mới mang tính bảo vệ người mua và khách hàng áp dụng đối với các loại hợp đồng trên đây, các doanh nghiệp bất động sản nên rà soát và sửa đổi các hợp đồng để đảm bảo tuân thủ các quy định mới của Luật Kinh doanh BĐS 2014 và giảm thiểu những tranh chấp có thể xảy ra.
   
Tách Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư và Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

Theo Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư nước ngoài mới phải đăng ký (các) dự án đầu tư để được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư trước khi nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Vì vậy, quy định của Luật Đầu tư hiện hành “Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” sẽ hoàn toàn bị bãi bỏ kể từ ngày có hiệu lực của Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 (tức là ngày 1/7/2015).

Tuy nhiên, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/07/2015, sẽ được quyền tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp phép.

Kính mời độc giả download bản tiếng Anh: Legal alert 31.03.15.pdf