Những yếu tố để xác định hạn mức bảo hiểm tiền gửi

Theo daibieunhandan.vn

Được biết hạn mức trả tiền bảo hiểm theo quy định hiện hành là 75 triệu đồng, xin hỏi hạn mức này được xác định dựa trên những yếu tố nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo khuyến nghị của Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI), hạn mức trả tiền bảo hiểm nên có giới hạn, đáng tin cậy và bảo hiểm cho phần lớn người gửi tiền nhưng phải bảo đảm có một tỷ lệ đáng kể giá trị tiền gửi không được bảo hiểm để góp phần duy trì kỷ luật thị trường và hạn chế rủi ro đạo đức.

Ngoài ra, hạn mức trả tiền bảo hiểm còn được xác định dựa trên những yếu tố như phù hợp tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam; hạn mức trả tiền bảo hiểm cũng phải đạt yêu cầu về mức độ đáng tin cậy, phù hợp với năng lực tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

Với hạn mức 75 triệu đồng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có khả năng bảo vệ toàn bộ cho phần lớn người gửi tiền, khá gần với khuyến nghị của IADI.

Khi tổ chức tín dụng phá sản, ngoài việc được nhận bảo hiểm tiền gửi chi trả theo hạn mức quy định, theo Điều 27 Luật Bảo hiểm tiền gửi, số tiền gửi của người được bảo hiểm tiền gửi bao gồm tiền gốc và tiền lãi vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm sẽ được giải quyết trong quá trình xử lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.

Quan điểm, mục tiêu xuyên suốt trong chỉ đạo của Đảng, Nhà nước là phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Do đó, trong bất cứ trường hợp nào, phương án xử lý tổ chức tín dụng đều phải đặt mục tiêu ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn hệ thống, củng cố lòng tin của người dân vào hệ thống ngân hàng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, không gây đổ vỡ ngoài tầm kiểm soát.