Nigeria điều chỉnh thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiều mặt hàng


Từ ngày 1/6/2023, các loại thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt được Chính phủ Nigeria rà soát và điều chỉnh đối với nhiều mặt hàng bắt đầu có hiệu lực.

Theo điều chỉnh mới, sản phẩm gạo nhập khẩu vào Nigeria sẽ áp dụng thuế nhập khẩu 10% và thuế phụ thu 50%, ngoại trừ gạo lứt (Husked brown rice) áp dụng mức thuế nhập khẩu 10% và thuế phụ thu 20%.
Theo điều chỉnh mới, sản phẩm gạo nhập khẩu vào Nigeria sẽ áp dụng thuế nhập khẩu 10% và thuế phụ thu 50%, ngoại trừ gạo lứt (Husked brown rice) áp dụng mức thuế nhập khẩu 10% và thuế phụ thu 20%.

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria cho biết, Chính phủ Nigeria đã thông báo về việc thực thi chương trình chính sách tài chính 2023 gồm: rà soát, sửa đổi thuế quan chung ECOWAS (CET) của Nigeria giai đoạn 2022-2026; rà soát mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm đồ uống có cồn, sản phẩm thuốc lá và áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm nhựa sử dụng một lần (Single Use Plastics).

Theo đó, sản phẩm gạo nhập khẩu vào Nigeria sẽ áp dụng thuế nhập khẩu 10% và thuế phụ thu 50%, ngoại trừ gạo lứt (Husked brown rice) áp dụng mức thuế nhập khẩu 10% và thuế phụ thu 20%.

Sản phẩm bia và rượu áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 75NGN/lít (tương đương 0,16USD/lít) cho năm 2023 và 100NGN/lít (0,22USD/lít) cho năm 2024. Sản phẩm đồ uống có cồn khác (whisky, brandy, vodka & rums) áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt 150NGN/lít (0,33USD/lít) cho năm 2023 và 200NGN/lít (0,43USD/lít).

Sản phẩm thuốc lá điếu áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt 8,2NGN/điếu (0,02USD/điếu) cho năm 2023 và 2024. Sản phẩm thuốc lá khác áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt 1.500NGN/kg (3,26USD/kg); 3.500NGN/lít (7,61USD/lít) cho năm 2023 và 2.000NGN/kg (4,35USD/kg); 4.000NGN/lít (8,7USD/lít) cho năm 2024.

Thuế tiêu thụ đặc biệt cho dịch vụ viễn thông là 5% cho giai đoạn 2023-2024.

Theo cam kết đối với việc ứng phó biến đổi khí hậu để giảm thiểu tác hại tới mối trường, Nigeria áp dụng Thuế Xanh (Green Tax) được tính gồm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm nhựa sử dụng một lần và thuế phụ thu nhập khẩu (Import Adjustment Tax Levy) đối với sản phẩm phương tiện cơ giới (motor vehicles) động cơ từ 2000 cc trở lên.

Cụ thể, thuế xanh (thuế tiêu thụ đặc biệt) áp dụng cho sản phẩm nhựa sử dụng một lần là 10% trong giai đoạn 2023-2024; thuế xanh (thuế phụ thu) trong giai đoạn 2023-2024 áp dụng cho phương tiện cơ giới nhập khẩu vào Nigeria có động cơ từ 2000cc - 3999 cc là 2% và từ 4000cc trở lên là 4%.

Theo Tạp chí Công thương