Ninh Bình nỗ lực điều hành nhiệm vụ thu chi ngân sách

ThS. Lê Văn Cường

(Tài chính) Đến hết tháng 5 năm 2013, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thực hiện 758 tỷ đồng đạt 26,6% dự toán Hội đồng Nhân dân (HĐND) Tỉnh giao, bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2012.

 Ninh Bình nỗ lực điều hành nhiệm vụ thu chi ngân sách
Hoạt động nghiệp vụ của Cục Thuế Ninh Bình. Nguồn: Internet
Trong đó: thu nội địa không gồm tiền sử dụng đất 581,5 tỷ đồng, chỉ đạt 28,7% dự toán, tăng 6,2% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất thực hiện 91,9 tỷ đồng, đạt 21,2% dự toán và bằng 77,3% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 70,8 tỷ đồng, đạt 19,3% dự toán, bằng 60,5% so cùng kỳ; thu xổ số kiến thiết 13,5 tỷ đồng, đạt 53,8% dự toán, tăng 7,1% so cùng kỳ. Tính theo đơn vị thực hiện, thì số thu ngân sách đều đạt tiến độ thấp so với dự toán HĐND Tỉnh giao.

Nguyên nhân chủ yếu làm giảm nguồn thu ngân sách là do tác động không thuận lợi của nền kinh tế, kết hợp với việc thực hiện chính sách hỗ trợ về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh (SXKD), hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, nếu không quyết liệt phấn đấu trong những tháng còn lại thì nhiều khả năng năm nay Ninh Bình sẽ không đạt dự toán, ảnh hưởng lớn đến cân đối nguồn ngân sách để đáp ứng các nhiệm vụ chi đã hoạch định từ đầu năm. 
 
Để chủ động điều hành ngân sách, hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2013, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND chỉ đạo các cơ quan ban ngành thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh (SXKD), khơi thông nguồn thu, tập trung vào NSNN.

 Theo đó, nhiệm vụ trước tiên và cơ bản là tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho SXKD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu… đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ, phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2013 đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND Tỉnh (GDP tăng trưởng 13%). Trên cơ sở đó, tăng cường công tác quản lý thu NSNN, tập trung chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013 theo Nghị quyết của HĐND Tỉnh.
 
Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, Cục Thuế Tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân (UBND) các huyện, thành phố, thị xã và các ngành liên quan tăng cường rà soát, nắm chắc địa bàn, phát hiện nguồn thu mới phát sinh để kịp thời đưa vào diện quản lý. Thực hiện các biện pháp theo quy trình để kiên quyết thu thuế nợ đọng. Tiếp tục thực hiện quyết liệt Đề án tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản (XDCB) và khai thác tài nguyên khoáng sản đã được UBND Tỉnh phê duyệt.
 
UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm triển khai thu NSNN trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Cục Thuế tỉnh và các ngành liên quan trong công tác thu ngân sách đạt chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo nguồn cân đối chi thường xuyên và đầu tư XDCB. Chủ động phối hợp với các ngành liên quan triển khai giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất để thu tiền sử dụng đất. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư XDCB, kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành để giải ngân thanh toán vốn, tạo nguồn thu cho NSNN.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện việc giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2013, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho UBND Tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất để giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc xác định giá đất để giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất; khẩn trương thẩm định, trình UBND Tỉnh phê duyệt giá đất để giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Các đơn vị chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, kịp thời nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn tất hồ sơ để giải ngân thanh toán vốn đầu tư XDCB, khi thanh toán vốn yêu cầu nhà thầu phải cấp hóa đơn giá trị gia tăng làm cơ sở để thu thuế theo quy định.
 
Đối với lĩnh vực chi NSNN được các cấp chính quyền thực hiện các giải pháp điều hành chủ động, linh hoạt, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện ngay việc cắt giảm dự toán chi, thu hồi để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách các cấp đối với số vốn đầu tư và kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán năm 2013 đến ngày 30/6 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng không đúng quy định; vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2013 đã phân bổ cho các dự án nhưng đến ngày 30/6 chưa triển khai thực hiện và các khoản vốn, kinh phí đơn vị sử dụng không đúng mục đích. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn đầu tư từ NSNN, vốn trái phiếu chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. 
 
Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các các nhiệm vụ chi thường xuyên, chủ động cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, xe ôtô; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ khởi công, khánh thành, tổ chức lễ hội, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước. 
 
Chủ động sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách, phấn đấu quyết liệt để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, trường hợp giảm thu so với dự toán, phải sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương để bù đắp, đồng thời rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. Trong đó, phải ưu tiên đảm bảo nguồn thanh toán tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình quan trọng. Trường hợp giảm thu tiền sử dụng đất so với dự toán thì thực hiện cắt giảm, hoặc giãn tiến độ thực hiện của công trình, dự án được bố trí chi từ nguồn thu này.