Nỗ lực cao nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng 5,8%

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2014, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung cao nhất mọi khả năng để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2014 là 5,8%; đồng thời, chủ động phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an sinh xã hội...

 Nỗ lực cao nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng 5,8%
Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2014 là 5,8%. Nguồn: internet

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung cao nhất mọi khả năng để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trên cả ba khu vực kinh tế bằng các giải pháp thiết thực; đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế và trong từng ngành, từng lĩnh vực, trong đó tập trung vào lĩnh vực trọng tâm; tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, xây dựng, đất đai, tiếp cận nguồn điện… nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để điều tiết mặt bằng lãi suất thị trường ở mức hợp lý; chủ động phân tích, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt về cơ chế, chính sách xử lý nợ xấu và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổng kết, đánh giá công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, tạo cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quy hoạch, khắc phục tình trạng lãng phí trong xây dựng quy hoạch, chồng chéo, mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch.

Dừng miễn thuế nhập khẩu hàng hoá trao đổi của cư dân biên giới

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương sửa đổi các quy định liên quan tại Điều 5 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ để dừng thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) đối với hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

Đồng thời, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất và năng suất lao động, phấn đấu sản xuất vượt kế hoạch đối với các ngành có tiềm năng lợi thế; tích cực triển khai thực hiện các giải pháp phát triển thị trường nhằm tăng tổng cầu trong nước; tập trung kiểm tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực triển khai thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chủ động theo dõi và xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; tập trung triển khai thực hiện về chính sách phát triển thủy sản.

Cùng với đó, Bộ Y tế phải tăng cường công tác y tế dự phòng và kiểm dịch y tế, đặc biệt tại khu vực sân bay, biên giới, cửa khẩu; chủ động phương án phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm; thực hiện dự trữ trang thiết bị y tế thiết yếu phòng chống dịch; tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; rà soát, đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế đấu thầu giá thuốc, nhằm tiếp tục giảm giá đối với thuốc chữa bệnh; đẩy mạnh thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện; chú trọng nâng cao chất lượng hơn nữa công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Đổi mới thi tuyển công chức

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, chấn chỉnh việc tuyển dụng, sử dụng lao động của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước...

Đồng thời, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính; khẩn trương xây dựng và hoàn thành tiêu chuẩn chức danh công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi tuyển công chức theo phương thức cạnh tranh...

Mở rộng quyền tự chủ về đào tạo

Về cơ chế thí điểm giao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục đại học công lập, Chính phủ thống nhất mở rộng quyền tự chủ về đào tạo, tổ chức bộ máy và tài chính cho cơ sở giáo dục đại học công lập, tạo động lực cho các trường nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và phát triển bền vững, góp phần đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Chính phủ cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập, gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 9/2014...