Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính để giảm gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính để giảm gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp

Trong những năm qua, để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện doanh nghiệp tồn tại và phát triển, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nói chung và Bộ Tài chính nói riêng đã tập trung cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chế độ báo cáo… Trong đó, cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, giảm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp đang được triển khai mạnh mẽ và đồng bộ.
Bước bứt phá trong cải cách hành chính thuế

Bước bứt phá trong cải cách hành chính thuế

Tổng cục Thuế luôn xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục nên công tác chỉ đạo, điều hành luôn được quan tâm, chú trọng nhằm triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ và của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính tích cực cải cách thủ tục hành chính

Bộ Tài chính tích cực cải cách thủ tục hành chính

Bộ Tài chính xác định, cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ của Ngành và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Với phương châm đó, trong năm 2022, Bộ tiếp tục tích cực thực hiện công tác này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Sáng ngày 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hội nghị tổ chức trực tuyến kết nối từ trụ sở Chính phủ tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thị xã trên toàn quốc.
Gần 865 nghìn doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Gần 865 nghìn doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin. Đặc biệt, đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử.