Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương chủ động thực hiện theo thẩm quyền, tham mưu, đề xuất kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tận dụng cơ hội, tranh thủ thời cơ, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.
Bộ Tài chính cải cách toàn diện thủ tục hành chính

Bộ Tài chính cải cách toàn diện thủ tục hành chính

Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tài chính - ngân sách. Nhờ đó, Bộ Tài chính nhiều năm liền nằm trong nhóm các bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu về cải cách hành chính.
Hải quan Bình Dương phát huy hiệu quả công tác hiện đại hóa, tạo thuận lợi thương mại

Hải quan Bình Dương phát huy hiệu quả công tác hiện đại hóa, tạo thuận lợi thương mại

Bằng những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động từ cải cách thủ tục hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyến, đến kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, Cục Hải quan Bình Dương đã và đang đồng hành, hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp một cách thuận lợi nhất.
Đặt người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách thủ tục hành chính

Đặt người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách thủ tục hành chính

Bộ Tài chính xác định, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) phải đặt người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả của các giải pháp cải cách, từ đó làm cơ sở hoàn thiện về chính sách, quy trình và nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực Tài chính.
Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính để giảm gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính để giảm gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp

Trong những năm qua, để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện doanh nghiệp tồn tại và phát triển, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nói chung và Bộ Tài chính nói riêng đã tập trung cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chế độ báo cáo… Trong đó, cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, giảm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp đang được triển khai mạnh mẽ và đồng bộ.