Nỗ lực vươn mình…

Nguyễn Thùy Vân

(Tài chính) Ngày 25/4/2012, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ 6. Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và định hướng năm 2013; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2008 – 2013 và định hướng nhiệm kỳ 2013 – 2018 cùng nhiều báo cáo quan trọng khác…

Nỗ lực vươn mình…
Mặc dù cạnh tranh trên thị trường huy động vốn ngày càng gay gắt, Vietcombank vẫn duy trì được mức tăng trưởng huy động vốn bình quân trên 17%/năm. Nguồn: Internet
Tái cơ cấu trong khó khăn

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh có những biến động lớn, Viecombank đã tích cực phát huy thế mạnh sẵn có, linh hoạt, nhạy bén, đổi mới để chủ động nắm bắt cơ hội kinh doanh, vượt qua thách thức, tiếp tục duy trì được đà phát triển trong suốt 5 năm qua. Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2012 đạt gần 415 nghìn tỷ, tăng 192 nghìn tỷ so với thời điểm 31/12/2008, tăng trưởng liên tục với mức tăng bình quân khoảng 17%/ năm. Trong 5 năm qua, mặc dù cạnh tranh trên thị trường huy động vốn ngày càng gay gắt, Vietcombank vẫn duy trì được mức tăng trưởng huy động vốn bình quân trên 17%/năm, trong đó năm 2010 và 2012 tốc độ tăng trưởng đạt trên 20%.

Tăng trưởng huy động vốn đã tạo điều kiện cho Vietcombank thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân 2008-2012 đạt khoảng 21%/năm, đưa tổng dư nợ cho vay tăng từ gần 113 nghìn tỷ tại thời điểm cuối năm 2008 lên 241 nghìn tỷ tại thời điểm cuối năm 2012. Tổng thu nhập trước dự phòng rủi ro tín dụng tăng từ 6,3 nghìn tỷ năm 2008 lên 9 nghìn tỷ trong năm 2012. Trong khi đó, lợi nhuận sau khi trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng từ 3,6 nghìn tỷ lên gần 5,8 nghìn tỷ, tương đương với tốc độ tăng bình quân khoảng 13%/ năm. Trong bối cảnh cạnh tranh về lãi suất và thị phần trên cả hai thị trường huy động và tín dụng khiến thu nhập từ lãi của các ngân hàng bị ảnh hưởng đáng kể, thì Vietcombank vẫn duy trì được mức chênh lệch lãi suất tài sản – nguồn vốn khoảng 3% qua các năm.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA VCB GIAI ĐOẠN 2013-2018

Chỉ tiêu

Mức tăng trưởng

Tăng trưởng tổng tài sản (%/năm)

9-12%

Tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng (%/năm)

12-16%

Tăng trưởng huy động vốn từ nền kinh tế (%/năm)

12-16%

ROE

12-15%

Tỷ lệ nợ xấu

Dưới 3%

Tỷ lệ an toàn vốn

10 - 12%

Để làm được điều đó, Vietcombank đã thực hiện rà soát và hoàn tất việc điều chỉnh chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2020, bám sát định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và thực tế hoạt động. Trong những năm qua, Vietcombank đã thực hiện tái cơ cấu lại khối vốn, khối tín dụng, khối quản lý rủi ro thông qua thành lập mới và bổ sung chức năng nhiệm vụ một số phòng ban; xây dựng khối tài chính, khối bán lẻ; thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm thẻ với mô hình tổ chức chặt chẽ trên cơ sở nâng cấp Trung tâm tin học và phòng Quản lý thẻ. Chính sách quản trị rủi ro được hệ thống hóa và thực hiện đồng bộ trong toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, Vietcombank đang tiếp tục triển khai các dự án xây dựng mô hình đo lường và quản trị các loại rủi ro trọng yếu trong hoạt động ngân hàng gồm rủi ro tín dụng, rủi ro tác nghiệp, rủi ro thị trường với sự tham gia của chuyên gia tư vấn quốc tế uy tín, tạo điều kiện đưa hệ thống quản trị rủi ro của Vietcombank tiếp cận gần hơn những thông lệ tiên tiến của thế giới. Công tác phân loại nợ và kiểm soát chất lượng tín dụng được đặc biệt chú trọng. Tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank đã giảm từ 4,6% tại thời điểm 31/12/2008 xuống còn là 2,40% tại thời điểm 31/12/2012 và luôn dưới mức 3% trong các năm từ 2009 đến 2012. Ngoài ra, việc ký kết thành công thỏa thuận hợp tác chiến lược với Mizuho Corporate Bank Ltd vào ngày 30/09/2011 đã đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Vietcombank, tạo tiền đề cho những đột phá trong tương lai.

Hướng đến một tập đoàn tài chính lớn

Trong giai đoạn mới (2013 – 2018) Vietcombank sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức hướng đến mô hình tập đoàn ngân hàng tài chính đa năng hiện đại. Trong đó, giải pháp chiến lược bao gồm hoàn thiện bộ máy tổ chức đi đôi với tăng cường năng lực quản trị điều hành và năng lực kinh doanh. Chuẩn hóa mô hình Chi nhánh, hoàn thiện và phân định rõ chức năng nhiệm vụ của các phòng tại Hội sở chính. Phát triển mạng lưới giao dịch theo chiều rộng và chiều sâu, từng bước mở rộng mạng lưới hoạt động ra thị trường quốc tế.

Ngân hàng cũng sẽ đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng; tích cực xử lý các khoản nợ tồn đọng, kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ nợ xấu. Linh hoạt trong công tác huy động vốn, tăng trưởng huy động vốn đảm bảo đạt hiệu quả tối ưu. Đẩy mạnh việc đa dạng hóa kênh huy động vốn cũng như cấp tín dụng trong nước, mở rộng mạng lưới khách hàng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân bên cạnh việc giữ chân các khách hàng truyền thống.

Song song với đó, Vietcombank cũng đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, nâng dần tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ trong cơ cấu thu nhập chung. Duy trì và từng bước mở rộng thị phần trong các dịch vụ ngân hàng truyền thống như dịch vụ thanh toán, dịch vụ thẻ. Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, kết hợp giữa hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong nội bộ với việc tiếp thu công nghệ và các phương thức cung cấp dịch vụ tiên tiến. Ngoài ra, tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị rủi ro thông qua tăng cường hiệu quả hoạt động của tất cả các cấp trong bộ máy cũng như hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận. Từng bước nâng cao vai trò của bộ máy kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro thông qua việc thực hiện tổng thể các giải pháp, trong đó chú trọng đến việc hoàn tất các mô hình đo lường, quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống chính sách và công cụ quản trị rủi ro thống nhất, tiên tiến.

Nhiệm kỳ 2013 – 2018 sẽ tiếp tục đặt ra nhiều khó khăn và thách thức cho toàn hệ thống Vietcombank. Nhưng với những gì đã làm được, cùng những nỗ lực vươn mình, chắc chắn Vietcombank sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công.

 Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 5 - 2013