Nội dung chính Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc vào ngày 12/9 và dự kiến bế mạc vào ngày 15/9. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Nội dung chính Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh 1