OECD nâng dự báo tăng trưởng GDP khu vực châu Âu và toàn cầu

Theo stox.vn

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế châu Âu OECD vừa nâng dự báo về tình hình kinh tế khu vực EU và các nước khác, khi các nền kinh tế đang nổi như Trung Quốc đang trở thành đầu tàu tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Nền kinh tế 30 nước thành viên OECD được dự báo tăng 2,7% cao hơn với mức 1,9% như dự báo trong tháng 11. Theo OECD kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 4,6% trong năm 2010 và 4,5% trong năm 2011, so với mức trung bình 3,7% trong thập kỷ qua tính đến năm 2006

Cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu, bắt nguồn từ Hy Lạp đã tăng mối lo ngại các các nhà đầu tư và quá trình hồi phục kinh tế sẽ chậm hơn. Tuy vậy theo OECD, nền kinh tế Mỹ sẽ tăng 3,2% trong nằm 2010 thay vì mức dự đoán 2,5% vào tháng 11/2009. Khu vưc đồng euro sẽ có mực tăng 1,2%, kinh tế Nhật sẽ tăng trưởng 1,8%.

Dự đoán về tăng trưởng của các nền kinh tế đang nổi lên thì vượt xa, với tỷ lệ tăng GDP của Trung Quốc ước đạt hơn 11% trong năm 2010, của Ấn Độ là 8,3% và Brazil là 6,5%.

OECD cho rằng các nhà làm chính sách tại châu Âu cần phối hợp cho những kế hoạch dài hạn do tình hình khó khăn tại châu Âu hiện nay. Khu vực đồng tiền chung euro cần tăng lương và giá một cách linh hoạt, thay đổi cấu trúc đầu tư và cân nhắc tăng tuổi về hưu để duy trì sự phát triển bền vững.

OECD dự đoán khu vực đồng euro sẽ tăng trưởng 1,8% so với mức dự đoán 1,7% như trước.