Ông Lê Hoàng Hải được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc DATC

Theo DATC

(Tài chính) Ngày 11/3/2014, tại trụ sở Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC), đồng chí Nguyễn Công Nghiệp - Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính đã thay mặt Bộ trưởng và Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về nhân sự cấp cao của Công ty Mua bán nợ Việt Nam.

Ông Lê Hoàng Hải - Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc DATC
Ông Lê Hoàng Hải - Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc DATC
Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu, đại diện Đảng ủy Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục tài chính doanh nghiệp và toàn thể lãnh đạo chủ chốt của Công ty Mua bán nợ Việt Nam.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính đã ghi nhận kết quả, thành tích của Công ty trong những năm qua, ghi nhận cống hiến, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Công ty đối với sự nghiệp của Công ty và của Bộ Tài chính. Để tiếp tục tăng cường hoạt động của Công ty trong thời gian tới, đáp ứng các nhiệm vụ của Chính phủ và Bộ Tài chính giao, Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài chính đã quyết định sắp xếp lại nhân sự cấp cao của Công ty.

Theo đó, tại Quyết định số 456/QĐ-BTC, ngày 10/3/2014, đồng chí Lê Hoàng Hải - Phó Cục trưởng Cục tài chính doanh nghiệp được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty Mua bán nợ Việt Nam.
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.