Phải khẩn trương sửa chữa quốc lộ 5


Đó là yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Theo đó, công điện yêu cầu khẩn trương thực hiện các dự án sửa chữa Quốc lộ 5 (QL5) và sẽ cho dừng thu phí nếu QL5 không được sửa chữa đạt yêu cầu.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu của dự án sửa chữa mặt đường QL5.
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu của dự án sửa chữa mặt đường QL5.

Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương tổ chức kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương sửa chữa, bảo trì đảm bảo an toàn giao thông tuyến QL5; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của nhà đầu tư và kiên quyết xử lý theo quy định của hợp đồng dự án nếu nhà đầu tư không kịp thời có giải pháp xử lý khắc phục.

Theo đó, nhằm triển khai quyết liệt yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu của dự án sửa chữa mặt đường QL5.

Đối với toàn bộ các gói thầu xây lắp, yêu cầu trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét thiết kế kỹ thuật trước ngày 10/9/2020 để đảm bảo tiến độ lựa chọn nhà thầu trước ngày 30/10 và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công trước ngày 15/11/2020.

Đồng thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VIDIFI cần tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý các hư hỏng mặt đường ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Bên cạnh đó, VIDIFI phải tăng cường chỉ đạo nhà thầu thi công trên các tuyến đường đang khai thác có phương án tổ chức giao thông, hoàn trả mặt đường, đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn. Quá trình xử lý khắc phục mặt đường cần đối chiếu với hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án sửa chữa lớn để nghiên cứu phươg án khắc phục phù hợp, tránh lãng phí.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Cục Quản lý đường bộ I tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo trì của VIDIFI; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện công tác này đảm bảo an toàn giao thông. Trường hợp nhà đầu tư VIDIFI không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo yêu cầu gây mất an toàn giao thông, báo cáo Tổng cục xử lý theo quy định như: Dừng thu phí để khắc phục đảm bảo an toàn giao thông.