Phải kiểm tra phế liệu nhập khẩu ngay tại cửa khẩu

Theo Hải quan Đồng Nai

(Tài chính) Cục Hải quan Đồng Nai vừa có văn bản gửi doanh nghiệp trên địa bàn nhằm hướng dẫn thủ tục hải quan đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Phải kiểm tra phế liệu nhập khẩu ngay tại cửa khẩu
Kiểm tra thực tế hàng hóa tại Cục Hải quan Đồng Nai. Nguồn: internet

Về phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, Cục Hải quan Đồng Nai hướng dẫn như sau:  Ngoài hồ sơ hải quan theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải nộp bổ sung cho cơ quan Hải quan giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu còn hiệu lực (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất); bản thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường); bản cam kết pháp lý về tài chính (theo mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 34/2012 /TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Về nơi đăng ký làm thủ tục hải quan, thủ tục kiểm tra, thông quan phế liệu nhập khẩu, được thực hiện tại Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai, nơi doanh nghiệp có cơ sở sản xuất.

Đối với thủ tục kiểm tra và thông quan phế liệu nhập khẩu, Cục Hải quan Đồng Nai lưu ý phế liệu là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, được quản lý chuyên ngành thuộc diện kiểm tra thực tế hàng hóa trước khi thông quan. Thủ tục kiểm tra hàng hóa và thông quan hàng hóa được thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập, không được chuyển về nhà máy, cơ sở sản xuất để kiểm tra.

Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai có trách nhiệm tiến hành các thủ tục niêm phong hồ sơ hải quan và đề nghị chi cục hải quan cửa khẩu nhập phế liệu thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa (kiểm hộ) theo quy định. Hàng hóa được kiểm tra thực tế tại chi cục hải quan cửa khẩu nhập và được thông quan trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa.

Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, trong quá trình hàng hóa được kiểm tra thực tế tại cửa khẩu nhập, Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai có trách nhiệm chủ động phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập để giải quyết các vướng mắc phát sinh và theo dõi lô hàng cho đến khi nhận được hồ sơ hải quan do chi cục hải quan cửa khẩu chuyển trả, cập nhật kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa vào hệ thống và hoàn tất hồ sơ hải quan theo quy định.

Đối với phế liệu được phép nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất làm nguyên liệu sản xuất thì hồ sơ hải quan tương tự như phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Nơi đăng làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất.

Thủ tục kiểm tra, thông quan đối với phế liệu nhập khẩu trong trường hợp này được thực hiện theo quy định đối với trường hợp mua bán phế liệu giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa được quy định tại điểm c2, khoản 3 điều 45 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/02/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Điểm a và b khoản 4 điều 42 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.