Phấn đấu năm 2025, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, TP. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phấn đấu năm 2025, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn