Khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

Khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

Làng quê khởi sắc, cuộc sống sung túc là điều dễ nhận thấy ở các xã nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao ở Hậu Giang. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, tạo cơ hội cho người dân phát triển kinh tế.
Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang đi vào chiều sâu

Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang đi vào chiều sâu

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ở Hậu Giang. Việc xây dựng này ngày càng đi vào chiều sâu, thật chất với mục tiêu tăng chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.
Nâng chất nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế

Nâng chất nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế

Thông tin từ Ban Chỉ đạo (BCĐ) các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (Chương trình), đến nay toàn tỉnh Trà Vinh có 82/85 xã đạt chuẩn nông thông mới (NTM), chiếm 96,47%; còn 03 xã: Ngãi Xuyên, Kim Sơn, Hàm Giang (huyện Trà Cú), hiện BCĐ huyện Trà Cú đang rà soát và tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu cuối năm 2022 xem xét, công nhận.
Phát triển đồng bộ hệ thống thủy lợi

Phát triển đồng bộ hệ thống thủy lợi

Ngoài việc góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông nông thôn (GTNT), điều tiết lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), các dự án (DA) thủy lợi tại TP Hồ Chí Minh còn có nhiệm vụ kiểm soát triều cường, phòng, chống ngập úng, thiên tai. Ngành nông nghiệp thành phố xác định phát triển đồng bộ hệ thống thủy lợi (HTTL), từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, khai thác bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Loay hoay với phương thức sản xuất mới

Loay hoay với phương thức sản xuất mới

Đào tạo nghề, tổ chức và phát triển sản xuất, giải quyết việc làm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo... là đích đến của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, sau hơn 10 năm thực hiện, nhiều địa phương vẫn còn loay hoay với bài toán sinh kế và thu nhập của người dân...