Phát triển Đại lý thuế ở Việt Nam: Cần sự đồng thuận của cơ quan thuế và người nộp thuế

Theo Tạp chí Thuế

(Tài chính) Trao đổi với phóng viên ngay trước thềm Đại hội, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) bà Nguyễn Thị Cúc (ảnh) cho biết, phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, VTCA sẽ tập trung đổi mới hoạt động, kiện toàn tổ chức; đặt trọng tâm vào hướng dẫn, tuyên truyền và phổ biến cơ chế, chính sách thuế mới.

Nhiệm kỳ qua, trong nhiều kết quả đạt được, bà tâm đắc nhất điều gì?
 
 Phát triển Đại lý thuế ở Việt Nam: Cần sự đồng thuận của cơ quan thuế và người nộp thuế  - Ảnh 1
Điều tôi tâm đắc nhất là, ở Việt Nam từ chỗ chưa có khái niệm về đại lý thuế, đến khi VTCA ra đời, thì xã hội đã biết đến và công nhận đó là một nghề nghiệp mới. Điều đó đã trở thành cầu nối giữa cơ quan Thuế và doanh nghiệp (DN), giúp người nộp thuế (NNT) thuận lợi hơn trong chấp hành, tuân thủ chính sách thuế; giúp cơ quan Thuế hướng tới thu đúng, thu đủ.
 
Một ấn tượng nữa là, từ lúc chỉ có một vài thành viên tham gia hội, rồi nâng dần lên đến 100 người và hiện tại con số đó đã vượt quá 600 hội viên; có văn phòng chính tại Hà Nội và chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, đó chính là bước trưởng thành, lớn mạnh của VTCA. 
 
Những điểm nhấn trong nhiệm kỳ tới là gì, trong đó nhân sự có gì mới, thưa bà?
 
Mục tiêu rất quan trọng mà VTCA đặt ra là, hoàn thiện hội nghề nghiệp với các đại lý thuế phấn đấu đạt được mục tiêu 12 chữ vàng: “Chuyên nghiệp - uy tín - tuân thủ pháp luật, hợp tác - phát triển”. Trong đó, ý nghĩa lớn nhất là, đại lý thuế phải tuân thủ pháp luật về thuế, giúp NNT thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.  
 
Về nhân sự ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ tới sẽ tuân theo nguyên tắc kế thừa kinh nghiệm của những thành viên sáng lập hội, bên cạnh đó sẽ bổ sung đội ngũ kế tiếp, người trẻ, người có kinh nghiệm, đồng thời sẽ mở rộng BCH. Trong nhiệm kỳ I, lúc đầu chỉ có 9 người trong BCH, sau đó thêm 2 ủy viên dự khuyết tại phía Nam. Còn theo kế hoạch, nhiệm kỳ tới sẽ nâng lên 15 thành viên chính thức, trong đó số người mới chiếm trên 50% và đặc biệt, VTCA đang đề nghị xin thêm 2 ủy viên danh dự từ Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để tạo mối quan hệ cầu nối liên thông hỗ trợ, hợp tác cùng phát triển.
 
Vậy, bà kỳ vọng vào điều gì ở nhiệm kỳ tới?
 
Sự kỳ vọng nhất VTCA mong muốn là, tăng trưởng nhanh số lượng đại lý thuế, đảm bảo chất lượng. Hiện tại, mới có trên 100 đại lý thuế, trong khi Chiến lược cải cách thuế xác định, năm 2015 sẽ có 3.000 đại lý thuế, 2020 có 8.000 đại lý thuế. Tôi cho rằng, muốn nghề đại lý thuế phát triển, cần có 2 yếu tố mấu chốt, thứ nhất phải đảm bảo tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ phải đáp ứng tốt yêu cầu NNT. Thứ hai, cần sự đồng thuận của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế đến các Đội thuế, để chia sẻ công việc, tuyên truyền về lợi ích khi sử dụng đại lý thuế. Ngoài ra, cơ quan Thuế địa phương cần hỗ trợ các đại lý thuế thông qua việc cung cấp phần mềm khai thuế, các cơ chế, chính sách về thuế. 
 
Có như vậy, dịch vụ đại lý thuế mới thực sự phát triển, hỗ trợ NNT và cơ quan Thuế, nhằm đảm bảo mục tiêu cao nhất là, tuân thủ tốt chính sách pháp luật thuế của Nhà nước, giúp thu đúng, thu đủ và thu kịp thời vào ngân sách nhà nước.
 
Xin cảm ơn bà và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!