Xử lý dứt điểm những vướng mắc về thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

Xử lý dứt điểm những vướng mắc về thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

Trong những tháng cuối năm, bên cạnh đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ sẽ kịp thời nắm bắt, xử lý tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân.
Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp môi trường tại Việt Nam

Thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp môi trường tại Việt Nam

Công nghiệp môi trường là một phân ngành thuộc ngành Công nghiệp trong nhóm các ngành kinh tế cung cấp các công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ nhu cầu xử lý chất thải, bảo đảm tiêu chuẩn cho công tác bảo vệ môi trường. Trong những năm qua, Việt Nam đã, đang từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường.
Đơn giản hóa các thủ tục, tạo thuận lợi phát triển nhà ở xã hội

Đơn giản hóa các thủ tục, tạo thuận lợi phát triển nhà ở xã hội

Tại hội thảo "Đột phá phát triển nhà ở xã hội" do Báo Người Lao động tổ chức ngày 28/3, ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, các vướng mắc về cơ chế chính sách như quỹ đất, trình tự thủ tục đầu tư; nguyên tắc xác định giá bán sẽ được đơn giản hóa trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện cho các dự án nhà ở xã hội phát triển.
Củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế

Củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương chú trọng củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trên cơ sở lành mạnh hóa, giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán...
Phát triển vùng Tây Nguyên hài hoà về kinh tế, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường

Phát triển vùng Tây Nguyên hài hoà về kinh tế, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường

Chính phủ điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách, đặc thù về phát triển vùng Tây Nguyên; huy động và phân bổ nguồn lực thực hiện các dự án quan trọng đảm bảo xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên hài hoà về kinh tế, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn chặt với quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý kéo dài cơ chế đặc thù với TP. Hồ Chí Minh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý kéo dài cơ chế đặc thù với TP. Hồ Chí Minh

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 16, sáng ngày 12/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm cho TP. Hồ Chí Minh; báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 về cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với TP. Hà Nội.