Phối hợp đảm bảo an toàn tiền và tài sản trong kho bạc

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính, Bộ Công an vừa phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 187/2014/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Phối hợp đảm bảo an toàn tiền và tài sản trong kho bạc
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư áp dụng đối với các cơ quan trong hệ thống KBNN và cơ quan công an liên quan từ trung ương đến địa phương và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2015.

Tập trung đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản

Thông tư nêu rõ, việc phối hợp giữa 2 cơ quan là để tập trung vào việc bảo đảm an ninh, an toàn tiền, tài sản trong hệ thống KBNN.

Cụ thể, 2 cơ quan sẽ tập trung vào việc bảo đảm an ninh nội bộ hệ thống KBNN, bảo đảm bí mật nhà nước về thông tin, số liệu, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước của ngành Tài chính; bảo đảm an toàn tiền, tài sản KBNN, bao gồm tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ và các loại giấy tờ có giá trị tương đương tiền), vàng bạc, kim khí quý, đá quý, ấn chỉ đặc biệt, tài sản quý khác tại trụ sở KBNN, trong kho và trên đường vận chuyển; bảo đảm an ninh, an toàn bảo mật đối với lĩnh vực công nghệ thông tin hệ thống KBNN (bao gồm bảo vệ an toàn mạng và hạ tầng thông tin, an toàn máy tính, dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin).

Ngoài ra, còn có các nội dung hợp tác: tổ chức công tác phòng chống đột nhập, phòng chống tiền giả, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão, lũ lụt, thiên tai tại các đơn vị KBNN; trao đổi, cung cấp thông tin; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu hoạt động gây mất an ninh và an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao KBNN quản lý; phòng chống tội phạm và các vấn đề an ninh chính trị có liên quan đến cán bộ, công chức KBNN.

Thông tư quy định: 2 phía phải tuân thủ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Công an, Bộ Tài chính và tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đảm bảo nhanh chóng, chủ động, kịp thời và phải có sự trao đổi thống nhất trước khi quyết định, không gây cản trở đến việc thực hiện công tác của mỗi đơn vị khi xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh và an toàn tiền, tài sản KBNN quản lý.

Trách nhiệm của các bên

Căn cứ quy chế bảo vệ bí mật nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, KBNN cần xây dựng quy định, nội quy cụ thể về công tác bảo vệ bí mật nhà nước phù hợp với tính chất, đặc điểm quản lý của KBNN; quy chế giao dịch, tiếp xúc với khách hàng; quy chế giao dịch, tiếp xúc, làm việc với người nước ngoài;...

KBNN cũng chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn bảo mật đối với lĩnh vực công nghệ thông tin trong toàn hệ thống; bố trí những người có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm vào các bộ phận thiết yếu quan trọng liên quan trực tiếp tới việc quản lý tiền, tài sản nhà nước do KBNN quản lý; xây dựng, củng cố kho tiền bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chính sách chế độ của nhà nước, của ngành, các quy định có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản KBNN.

Phía cơ quan công an, cần phối hợp với KBNN cùng cấp xây dựng phương án bảo vệ cơ qua KBNN; bảo vệ và đảm bảo an toàn các chuyến vận chuyển tiền, tài sản. Phối hợp với KBNN cùng cấp tổ chức thực hiện các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm đến an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh bảo mật trong lĩnh vực công nghệ thông tin của KBNN.

Điều tra, xác minh xử lý các đối tượng có hành vi phá hoại hệ thống công nghệ thông tin, dữ liệu phục vụ các hoạt động nghiệp vụ của KBNN. Ngăn chặn các hoạt động lưu hành tiền giả, giấy tờ giả…

Đặc biệt, cơ quan công an cần thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu về tình hình cũng như phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, các dự báo tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng để KBNN chủ động phòng ngừa./.