Phương hướng, nhiệm vụ cải cách tài chính công trong 6 tháng cuối năm 2022

Thiết kế: Gia Hân

Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác cải cách tài chính công, Bộ Tài chính đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách tài chính công những tháng cuối năm 2022.

Phương hướng, nhiệm vụ cải cách tài chính công trong 6 tháng cuối năm 2022 - Ảnh 1