PMI tháng 11 của Việt Nam vượt ngưỡng trung bình

Theo Đầu tư CK

Lần đầu tiên trong vòng 14 tháng, Chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất (PMI) của Việt Nam vượt qua mức 50 điểm, mức biểu thị sự cải thiện các điều kiện kinh doanh.

 PMI tháng 11 của Việt Nam vượt ngưỡng trung bình
Nền kinh tế Việt Nam đang dần được cải thiện

Theo kết quả vừa được Ngân hàng HSBC Việt Nam phối hợp cùng với Công ty Markit Economics công bố, chỉ số PMI tháng 11 của Việt Nam đạt 50,5 điểm, tăng so với 48,7 điểm trong tháng 10. Đây là lần đầu tiên trong 14 tháng qua, chỉ số PMI của Việt Nam vượt ngưỡng trung bình 50 điểm. Chỉ số PMI trên 50 điểm sẽ biểu thị sự cải thiện các điều kiện kinh doanh so với tháng trước và kết quả dưới 50 điểm chỉ sự giảm sút.

Sự cải thiện các điều kiện hoạt động phản ánh sự tăng trưởng trở lại của cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng 11. Sản lượng đã tăng với mức độ lớn nhất kể từ tháng 9/2011 và từ đó kết thúc thời kỳ sụt giảm kéo dài suốt 7 tháng. Mức độ sản xuất chủ yếu được hỗ trợ bởi nhu cầu trong nước trong tháng 11, trong khi lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tiếp tục giảm. Những người tham gia khảo sát đưa ra nguyên nhân là do nhu cầu yếu kém ở khu vực châu Á và tình trạng tiếp tục suy thoái kinh tế ở châu Âu.

Tuy nhiên, số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại vào tháng 11, giúp kết thúc thời kỳ sụt giảm kéo dài suốt 6 tháng qua. Mặc dù mức tăng số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng 11 khá nhỏ, nhưng lại là tốc độ tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 4/2011. Trong khi đó, lượng công việc tồn đọng đã giảm 8 tháng liên tiếp cho thấy năng lực hoạt động trong lĩnh vực sản xuất Việt Nam không chịu nhiều sức ép.

Số lượng nhân công tiếp tục tăng cũng góp phần vào việc giảm lượng công việc tồn đọng trong tháng. Tốc độ tạo việc làm tăng nhẹ so với tháng 10 và là mức tăng đáng kể nhất trong một năm qua.

Yêu cầu về sản xuất cao hơn và số lượng đơn đặt hàng mới tăng lên đã làm gia tăng hoạt động mua hàng hóa đầu vào lần đầu tiên kể từ tháng 3 vừa qua. Điều này đã giúp chấm dứt quá trình giảm tồn kho hàng mua 13 tháng liên tiếp trong lĩnh vực sản xuất. Số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy, mức tồn kho hàng hóa trước sản xuất thấp hơn phản ánh sản lượng cao hơn dự kiến trong tháng 11. Hoạt động bán hàng được cải thiện cũng góp phần giảm lượng tồn kho hàng hóa thành phẩm với tốc độ nhanh nhất trong một năm qua.

Dữ liệu của tháng 11 cho thấy, một số bằng chứng về các chiến lược giảm giá đã làm tăng số lượng đơn đặt hàng mới trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Giá xuất xưởng đã giảm bảy tháng liên tiếp và với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 8. Trong khi đó, gánh nặng chi phí trung bình tiếp tục tăng trong tháng 11 do ảnh hưởng của các mặt hàng liên quan đến xăng dầu. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng chi phí đã tiếp tục chậm lại so với mức cao của năm tháng được ghi nhận trong tháng 9.

Ông Trinh Nguyen, Chuyên viên kinh tế của HSBC cho biết, sự phục hồi hoạt động sản xuất của Việt Nam đã được tiên đoán trước và là điều rất cần thiết. Sự mở rộng sản xuất được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng tín dụng cao hơn, cũng như tình hình lạm phát đã giảm nhẹ, trong khi nhu cầu hàng xuất khẩu vẫn còn yếu. “Chúng tôi dự báo, trong thời gian tới, kinh tế của Việt Nam sẽ dần hồi phục và được hỗ trợ bởi cả nhu cầu trong nước và quá trình dần hồi phục ở Trung Quốc”, ông Trinh Nguyen nói.