Không nên dừng việc cổ phần hóa doanh nghiệp vì những "vùng xám" Chia sẻ tại tọa đàm “Chính sách, pháp luật cổ phần hóa - những vấn đề đặt ra”, ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội chỉ ra rằng, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn còn những “vùng xám”, song, không nên vì thế mà dừng lại việc cổ phần hóa.

Không nên dừng việc cổ phần hóa doanh nghiệp vì những "vùng xám"

Chia sẻ tại tọa đàm “Chính sách, pháp luật cổ phần hóa - những vấn đề đặt ra”, ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội chỉ ra rằng, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn còn những “vùng xám”, song, không nên vì thế mà dừng lại việc cổ phần hóa.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công với 8 địa phương

Bộ trưởng Bộ Tài chính đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công với 8 địa phương

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Tổ trưởng Tổ công tác số 5 về đôn đốc giải ngân đầu tư công của Chính phủ đã kiểm tra và chỉ đạo 8 địa phương: Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Đắk Nông, Ninh Thuận phân bổ 100% kế hoạch vốn được giao, đẩy nhanh tiến độ giải ngân những tháng cuối năm 2023.
Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng và 35 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng và 35 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Để tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm mức thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và 35 khoản thu phí, lệ phí trong năm 2023. Bộ Tài chính cũng đề xuất ban hành các chính sách theo trình tự, thủ tục rút gọn để sớm đi vào cuộc sống.