Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm triển khai quan hệ Đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển sâu rộng, thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quan trọng.

Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ - Ảnh 1

Theo baochinhphu.vn