Quản lý hoạt động phát hành chứng khoán và công ty đại chúng

Thiết kế: Gia Hân

Năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh quản lý hoạt động phát hành chứng khoán và công ty đại chúng, góp phần giúp thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững, công khai và minh bạch.

Quản lý hoạt động phát hành chứng khoán và công ty đại chúng - Ảnh 1