Quản lý và sử dụng NSNN chặt chẽ, hiệu quả

Bộ Tài chính

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta tiếp tục đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn, yêu cầu tiết kiệm, chống lãng phí ngày càng trở nên cấp thiết để quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Trong lĩnh vực quản lý và sử dụng NSNN, công tác tiết kiệm, chống lãng phí đã đạt những kết quả tích cực.

Quản lý và sử dụng NSNN chặt chẽ, hiệu quả  - Ảnh 1

Tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá hiệu quả, phối hợp chặt chẽ,
hiệu quả với chính sách tiền tệ, tín dụng. Ảnh: HMT

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta tiếp tục đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn như tăng trưởng kinh tế chậm lại (Tốc độ tăng trưởng GDP quý I-2012 ước đạt 4%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2 năm trước. Quý I-2010 tăng 5,84%, quý I-2011 tăng 5,57%).

Trong khi đó, giá cả biến động khó lường, hàng hóa tồn kho lớn, nhiều DN tiếp tục gặp khó khăn. Tính đến 20-9-2012, tổng số DN đã giải thể hoặc dừng hoạt động là 40.190 DN, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2011, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, sức mua giảm sút; những yếu tố bất lợi của tình hình kinh tế thế giới và khu vực… đã tác động không thuận đến phát triển bền vững của đất nước và đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh đó, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ trong tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và NSNN, phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, NSNN từng bước được quản lý, sử dụng chặt chẽ và có hiệu quả hơn.

Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính và các ngành, các cấp triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu NSNN. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu của NSNN, bảo đảm thu đúng, thu đủ theo pháp luật, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN. Đẩy mạnh thu hồi nợ thuế của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và các khoản phải truy thu theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan chức năng.

Kết quả, tổng thu NSNN 9 tháng ước đạt trên 498 nghìn tỷ đồng, bằng 67,3% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó: thu nội địa ước đạt 63,8% dự toán; thu từ dầu thô đạt 99,6% dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 58,9% dự toán.

Công tác tổ chức, điều hành NSNN đã được Chính phủ triển khai tích cực, chủ động; lập, phân bổ và giao dự toán NSNN năm 2012 thực hiện đúng quy định của Luật NSNN. Các bộ, ngành, địa phương phân bổ, giao dự toán NSNN theo đúng chế độ và phù hợp với dự toán Chính phủ giao, dành đủ số tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương 1.313 tỷ đồng (khối bộ, ngành trung ương là 122 tỷ đồng; khối địa phương là 1.191 tỷ đồng). Bố trí chi NSNN hợp lý cho các mục tiêu ưu tiên và dự phòng ngân sách theo quy định.

Trong điều kiện nguồn thu gặp khó, NSNN vẫn luôn bảo đảm đủ nguồn để đáp ứng kịp thời theo dự toán nhiệm vụ chi trên các lĩnh vực, góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân.

Tổng chi NSNN 9 tháng ước đạt trên 643 nghìn tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2011; trong đó chi đầu tư phát triển đạt 127,9 nghìn tỷ đồng, bằng 71,1% dự toán.

Bên cạnh đó, đã thực hiện tăng mức lương tối thiểu, tăng phụ cấp công vụ và thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ người có công với cách mạng; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho nhân dân vùng bị thiên tai, dịch bệnh...

Cùng với việc thực hiện các biện pháp tăng thu NSNN, bố trí sử dụng NSNN hợp lý, tiết kiệm, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí NSNN cũng được thực hiện nghiêm túc.

9 tháng đầu năm 2012, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 367.146 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN. Các đơn vị KBNN đã phát hiện trên 39.800 khoản chi của 18.400 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng trên 446 tỷ đồng chi không đúng chế độ quy định, trong đó số từ chối thực 27 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, các cơ quan thanh tra nhà nước đã triển khai thực hiện trên 6.035 cuộc thanh tra. Kết quả, đã phát hiện, kiến nghị thu hồi về NSNN trên 3.529 tỷ đồng.

Chính phủ xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2012 và năm 2013 đó là: Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững; đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm cải thiện tổng cầu của nền kinh tế và đảm bảo lạm phát ở mức hợp lý. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu để đảm bảo giữ mức bội chi ngân sách không vượt quá chỉ tiêu đã được Quốc hội thông qua; Đảm bảo cân đối thu- chi NSNN; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, nhất là vốn ODA, vốn NSNN, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Tiếp tục quản lý, giám sát chặt chẽ nợ Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn bảo đảm an ninh tài chính quốc gia và ổn định kinh tế vĩ mô.