Quốc hội dành 2 ngày để thảo luận về kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch

PV.

Trong 2 ngày (8 và 9/11), Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, công tác tài chính - ngân sách và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quốc hội dành 2 ngày để thảo luận kinh tế - xã hội, công tác tài chính - ngân sách và phòng, chống dịch COVID-19
Quốc hội dành 2 ngày để thảo luận kinh tế - xã hội, công tác tài chính - ngân sách và phòng, chống dịch COVID-19

Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội dành 2 ngày (8 và 9/11) để tiến hành thảo luận ở hội trường về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, Quốc hội cũng tiến hành thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước ba năm 2022-2024 (trong đó có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).

Tại phiên thảo luận, các thành viên Chính phủ cũng sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phiên thảo luận được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.