Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026


Sáng ngày 8/4, với 455/459 đại biểu có mặt tại Hội trường Diên Hồng biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

455/459 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.
455/459 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau kết quả kiểm phiếu được công bố, với 455/459 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 là các ông Lê Minh Khái (nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ), ông Lê Văn Thành (nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Phó Thủ trướng Chính phủ Lê Minh Khái. Nguồn: chinhphu.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Phó Thủ trướng Chính phủ Lê Minh Khái. Nguồn: chinhphu.vn

Ông Lê Minh Khái sinh năm 1964, quê tỉnh Bạc Liêu; Thạc sĩ Kế toán kiểm toán, Kỹ sư Kinh tế; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trong quá trình công tác, ông từng kinh qua các vị trí như: Phó Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (tại TP. Hồ Chí Minh); Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước khu vực V (tại TP. Cần Thơ); Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Từ tháng 3/2014-10/2015, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Từ tháng 10/2015-01/2016, ông được bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Năm 2017, ông Khái được Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ. Đến tháng 1/2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông Lê Minh Khái tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đó, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với kinh nghiệm công tác, ông Lê Minh Khái dự kiến sẽ đảm nhận mảng công tác kinh tế tổng hợp, phụ trách các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Bảo hiểm Tiền gửi...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Nguồn: Chinhphu.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Nguồn: Chinhphu.vn

Trong khi đó, ông Lê Văn Thành sinh năm 1962, quê quán Hải Phòng, trình độ thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông Lê Văn Thành là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII. 

Từ năm 1998 - 2006, ông Lê Văn Thành là cán bộ kế toán, sau đó làm Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng. Từ tháng 7/2010, ông Thành được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng. Tới năm 2014, ông trở thành Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng.

Từ năm 2015 tới nay, ông được bầu làm Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng. Với kinh nghiệm công tác, ông Lê Văn Thành được dự kiến sẽ phụ trách mảng công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải...