Quốc hội thảo luận 4 dự án luật

Theo Chinhphu.vn

Trong ngày làm việc thứ 8 kỳ họp thứ 5 (ngày 28/5), Quốc hội thảo luận 4 dự án luật, gồm: Luật Phòng cháy, chữa cháy, dự án Luật sửa đổi bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp; nghe kết quả thẩm tra dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT.

Ngày làm việc thứ 8 kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận 4 dự án luật. Nguồn: Internet
Ngày làm việc thứ 8 kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận 4 dự án luật. Nguồn: Internet

Qua hơn 10 năm thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy, bên cạnh những kết quả tích cực cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và tăng cường công tác quản lý trong tình hình mới.

Việc sửa đổi, bổ sung phải tạo cơ sở pháp lý cụ thể hơn để xác định và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm tính khả thi cao và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Theo đó, dự thảo Luật sẽ sửa đổi, bổ sung 12/65 điều nhằm quy định trách nhiệm quản lý, hoạt động dịch vụ kinh doanh PCCC, về bãi bỏ quy định xác nhận đủ điều kiện về PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC…

Đối với Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) một số nhóm vấn đề quy định về nhóm đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) gồm bảo hiểm về con người, bảo hiểm nông nghiệp, tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết phục vụ cho đánh bắt thuỷ hải sản, dịch vụ cho vay của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng, bán nợ, kinh doanh ngoại tệ…

Ngoài ra, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dự thảo sửa đổi cũng quy định khấu trừ thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá, dịch vụ bị tổn thất. Bỏ khống chế thời hạn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào tối đa là 6 tháng trong trường hợp có sai sót kể từ tháng phát sinh hoá đơn.

Điều 170 của Luật Doanh nghiệp quy định, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước khi Luật này có hiệu lực được đăng ký lại để tổ chức hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan hoặc nếu không đăng ký lại thì hoạt động theo giấy phép đầu tư, Điều lệ doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát trình bày Tờ trình Dự án Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Luật của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng.