Quyết định 2366/QĐ-TCHQ:

Quy chế hoạt động Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Tổng cục Hải quan


Ngày 26/7/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2366/QĐ-TCHQ quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Cục Tài vụ - Quản trị.

Quyết định số 2366/QĐ-TCHQ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3863/QĐ-TCHQ ngày 27/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục Hải quan thuộc Vụ Tài vụ - Quản trị.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2366/QĐ-TCHQ.