Thông tư số 116 /2018/TT-BTC:

Quy định chế độ báo cáo giá thị trường


Ngày 28/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116 /2018/TT-BTC quy định chế độ báo cáo giá thị trường.

Thông tư gồm 3 chương, 10 điều, kèm theo 2 phụ lục, quy định về nguyên tắc, phương pháp thu thập thông tin và chế độ báo cáo giá thị trường của một số hàng hóa, dịch vụ trong nước phục vụ cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, chỉ đạo, điều hành, bình ổn giá của các cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương.

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính gồm: Cục Quản lý giá, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Tổng cục Hải quan;

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ báo cáo giá thị trường...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/2/2019 và thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 116 /2018/TT-BTC.