Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính hoạt động kinh doanh vàng

Anh Thư

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Việc xử lý vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng đã được quy định cụ thể tại Nghị định này.

Việc xử lý vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP
Việc xử lý vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP

Có hiệu lực từ ngày 31/12/2019, Nghị định số 88/2019/NĐ-CP nêu rõ mức phạt cảnh cáo sẽ được áp dụng đối với một trong các hành vi vi phạm: Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

Mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với một trong các hành vi vi phạm: Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.

Mức phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng áp dụng với vi phạm: Không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng tại địa điểm giao dịch theo quy định của pháp luật; Vi phạm trách nhiệm của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng khi có thay đổi về mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với việc: Kinh doanh mua, bán vàng miếng không đúng quy định của pháp luật; Mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Mức phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 180 triệu đồng đối với việc: Thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm; Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về trạng thái vàng; Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ; vàng nguyên liệu dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm mà không đúng theo nội dung ngành nghề đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với hành vi sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng theo giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với hành vi hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; Thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật; Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Ngoài các mức phạt tiền nêu trên, tùy từng vi phạm, các tổ chức, cá nhân có thể sẽ bị áp các hình thức xử phạt bổ sung khác như: Tịch thu số vàng, tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng...