Thông tư số 64/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế


Thông tư số 64/2020/TT-BTC ngày 08/07/2020 quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế do Bộ Tài chính ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 64/2020/TT-BTC.