Thông tư số 70/2021/TT-BTC:

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ


Ngày 12/08/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 70/2021/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 70/2021/TT-BTC.