Thông tư số 89/2021/TT-BTC:

Quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước


Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 89/2021/TT-BTC Quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 89/2021/TT-BTC.