Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mức bồi thường tối đa là 150 triệu đồng trên một tai nạn do xe cơ giới gây ra...

Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới - Ảnh 1
Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới - Ảnh 2

Theo baochinhphu.vn