Sửa đổi quy định về bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới phù hợp thực tiễn

Sửa đổi quy định về bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới phù hợp thực tiễn

Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Dự thảo đã sửa đổi nhiều quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới phù hợp với thực tiễn.
Tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất, minh bạch về bảo hiểm bắt buộc

Tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất, minh bạch về bảo hiểm bắt buộc

Việc xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng là cần thiết nhằm tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất và minh bạch về bảo hiểm bắt buộc.
Bộ Tài chính phổ biến quy định mới bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Bộ Tài chính phổ biến quy định mới bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Sáng 22/9/2022, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 119/2015/NĐ-CP. Ông Nguyễn Quang Huyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chủ trì Hội nghị.
Tăng tính hấp dẫn người tham gia bảo hiểm xã hội qua đổi mới chính sách

Tăng tính hấp dẫn người tham gia bảo hiểm xã hội qua đổi mới chính sách

Để tăng độ bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), Nhà nước cần mở rộng cơ chế, khuyến khích người lao động có thu nhập bình quân tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương tối thiểu vùng, người làm kinh tế hộ gia đình, sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo mô hình kinh tế trang trại… tự nguyện tham gia.
Triển khai bảo hiểm bắt buộc với chủ xe cơ giới khi nhập cảnh vào Việt Nam

Triển khai bảo hiểm bắt buộc với chủ xe cơ giới khi nhập cảnh vào Việt Nam

Cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn chính thức áp dụng việc mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới là người Trung Quốc có hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu từ ngày 20/07/2020. Loại hình bảo hiểm này sẽ góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi chủ xe cơ giới Trung Quốc nhập cảnh và tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam.