Thông tư số 87/2021/TT-BTC:

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước


Ngày 08/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 87/2021/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 87/2021/TT-BTC.