Thông tư số 65/2021/TT-BTC:

Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công


Ngày 29/07/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2021/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 65/2021/TT-BTC.