Thông tư số 01/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm


Thông tư số 01/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 3/1/2020 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm.

Thông tư này gồm 06 điều, áp dụng đối với tổ chức kinh doanh bảo hiểm đã được cấp phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2020 và áp dụng từ năm tài chính 2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 01/2020/TT-BTC.