Thông tư số 45/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp phí đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp


Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/05/2020 do Bộ Tài chính ban hành quy định về mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 45/2020/TT-BTC :