Thông tư số 34/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng


Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/05/2020 quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Tài chính ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 34/2020/TT-BTC.