Quy định về mức thu phí đối với chuyến bay qua vùng trời Việt Nam

PV.

Ngày 6/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 146/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông tư 146/2016/TT-BTC áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý tàu bay thực hiện chuyến bay qua vùng trời Việt Nam (gọi chung là người khai thác tàu bay), tổ chức cung cấp dịch vụ điều hành bay qua vùng trời Việt Nam, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đối tượng chịu phí là các chuyến bay thường lệ; chuyến bay không thường lệ; chuyến bay chuyên cơ kết hợp vận chuyển thương mại.

Đối tượng miễn phí là các chuyến bay bay qua vùng trời Việt Nam không vì mục đích thương mại, bao gồm: Chuyến bay chuyên cơ (không bao gồm chuyến bay chuyên cơ kết hợp vận chuyển thương mại); Chuyến bay công vụ; Chuyến bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo, cứu trợ lũ lụt, thiên tai và làm nhiệm vụ nhân đạo khác.

Mức thu phí đối với chuyến bay thường lệ qua vùng trời Việt Nam

Quy định về mức thu phí đối với chuyến bay qua vùng trời Việt Nam - Ảnh 1

Mức thu phí đối với chuyến bay thường lệ qua vùng trời Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý

Quy định về mức thu phí đối với chuyến bay qua vùng trời Việt Nam - Ảnh 2

Đối với chuyến bay không thường lệ áp dụng mức thu phí bằng 120% mức thu phí quy định đối với chuyến bay thường lệ.

Phí bay qua vùng trời Việt Nam là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm thu phí, nộp 100% vào ngân sách trung ương. Chi phí phục vụ cho công tác tổ chức thu phí bay qua vùng trời Việt Nam được bù đắp từ các khoản doanh thu giá dịch vụ của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ năm 2017, thay thế Thông tư số 196/2015/TT-BTC ngày 1/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.