Tăng mức lệ phí trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

Tăng mức lệ phí trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 62/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18/7/2023 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tổ chức bộ máy nhà nước; Trật tự, an toàn xã hội và 8 đề mục.
Điểm lại chính sách tài chính được ban hành trong tháng 6/2023

Điểm lại chính sách tài chính được ban hành trong tháng 6/2023

Trong tháng 6/2023, hàng loạt chính sách tài chính đã được Bộ Tài chính ban hành. Trong đó nổi bật là các quy định liên quan đến phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; mức phí thẩm định cấp phép lưu hành dược, mỹ phẩm…