Quy định về nâng ngạch và bậc lương

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ông Nguyễn Kiến Nghiệp, công tác tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Vĩnh Long (được chuyển đổi từ công ty nhà nước), hưởng lương hệ số 4,51 từ năm 2009 đến nay, không được nâng lương. Ông Nghiệp hỏi, công ty thực hiện việc xếp lương và trả lương cho ông như vậy có đúng quy định không?

Ông Nghiệp cũng muốn được biết có quy định nào về nâng lương hay tính phụ cấp thâm niên vượt khung cho người lao động đã được xếp bậc lương cuối cùng của ngạch không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời ông Nghiệp như sau:

Theo thông tin ông Nguyễn Kiến Nghiệp cung cấp, ông đang làm việc tại công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước, hiện nay công ty này đang xếp lương và tiếp tục thực hiện thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ cho đến khi công ty hoàn thành việc xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Theo Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, ông Nghiệp đang xếp lương theo thang lương ngạch chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư, bậc 8/8 hệ số 4,51. Bậc 8/8 là bậc cuối cùng, có hệ số lương cao nhất của thang lương này. Các thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP không quy định chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với người lao động đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.

Vì vậy, nếu không đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi hoặc không đạt kết quả thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính thì ông Nghiệp tiếp tục hưởng bậc lương cuối cùng (bậc 8/8) của ngạch chuyên viên.

Điều kiện thi nâng ngạch chuyên viên chính

Ở công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, các tổ chức, đơn vị của Nhà nước, công ty cổ phần và công ty TNHH hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ công ty nhà nước, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu hiện đang xếp lương theo thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP (chưa xây dựng xong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP) thì, việc nâng ngạch lương đối với người lao động từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính vẫn thực hiện theo Thông tư số 04/1998/TT-LĐTBXH ngày 4/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, yêu cầu về trình độ đối với chuyên viên chính như sau:

- Có trình độ đại học trở lên đúng chuyên ngành và đã qua lớp bồi dưỡng quản lý hành chính và doanh nghiệp. Nếu có trình độ đại học khác thì phải có chứng chỉ đã qua bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ tương đương đại học chuyên ngành, lĩnh vực đòi hỏi.

- Đã có thời gian ở ngạch chuyên viên ít nhất từ 6 năm trở lên.

- Có ít nhất một ngoại ngữ đọc, nghe và giao tiếp được với người nước ngoài về lĩnh vực chuyên môn.

- Có đề tài hoặc công trình được áp dụng trong công tác quản lý hoặc phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Người lao động phải có đủ các điều kiện sau đây mới được xem xét thi nâng ngạch:

- Có đủ thời gian thâm niên ở ngạch hiện giữ theo quy định của tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ doanh nghiệp.

- Không vi phạm nội quy lao động của doanh nghiệp.

- Có đơn xin thi nâng ngạch và được Hội đồng thi nâng ngạch của doanh nghiệp chấp thuận.

Theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-LĐTBXH và hướng dẫn tại công văn số 1746/LĐTBXH-TL ngày 8/6/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì trường hợp người lao động đang hưởng bậc 8/8 ngạch chuyên viên, hệ số 4,51, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi và đạt kết quả thi nâng ngạch thì được chuyển xếp vào bậc 3/6 ngạch chuyên viên chính, hệ số 4,66 và được hưởng lương bậc 3/6 ngạch chuyên viên chính bắt đầu từ khi có quyết định nâng ngạch.