Đã giải ngân gần 171 tỷ đồng để trả lương cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch

Đã giải ngân gần 171 tỷ đồng để trả lương cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch

Để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đến ngày 17/8/2021, đã có 51 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thành phố thực hiện giải ngân cho 267 người sử dụng lao động với số tiền gần 171 tỷ đồng để trả lương cho 48.737 lượt người lao động.
Cho vay gần 145 tỷ đồng để trả lương người lao động

Cho vay gần 145 tỷ đồng để trả lương người lao động

Sau gần 1 tháng triển khai cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, các địa phương đã phê duyệt hơn 200 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động với số tiền gần 145 tỷ đồng để chi trả lương cho hơn 40.700 người lao động.
Triển khai cho vay trả lương người lao động

Triển khai cho vay trả lương người lao động

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 10/2021 quy định về tái cấp vốn với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 23/2021 ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.